Så fungerar parallellimport av läkemedel

Vi bidrar till kostnadsbesparande och säker läkemedelsförsörjning genom parallellhandel för den svenska marknaden.

Parallellimporten av läkemedel från EU-länder till Sverige utgör ca 10% av läkemedelsmarknaden. Parallellimport skapar priskonkurrens på läkemedel där konkurrensen är låg. På så vis skapas kostnadsbesparingar inom segmenten för patenterade originalläkemedel och för generiska läkemedel med låg konkurrens på marknaden. Parallellimporten av läkemedel fungerar som prispress, via både ”direkta besparingar” (parallellimporterade läkemedlets pris är lägre än det direktimporterade läkemedlet) och ”indirekta besparingar” (närvaron/konkurrens av parallellimporterade läkemedel påverkar prissättningen av det direktimporterade läkemedlet). 

  • Ger tillgång till originalläkemedel till ett lägre pris för hälsosystem och patienter.
  • Skapar besparingar genom prissänkningar av överpriser från originaltillverkarna under tiden de har patent/monopol.
  • I nuvarande system för parallellhandel tillfaller den ekonomiska besparingen främst apoteksledet i form av rabatter. Det beslutades i samband med omregleringen av apoteksmarknaden att apoteken skulle få denna marginalförstärkning för att kunna öka tillgängligheten och servicegraden. Parallellimporten bidrar dock även med utökad konkurrens och därmed lägre förmånskostnader genom konkurrens med generiska läkemedel (Periodens vara- systemet), samt till sänkta slutenvårdskostnader genom att parallellimportsbolagen även lämnar anbud på upphandlingar av slutenvårdsläkemedel till Sveriges regioner och landsting.
  • Parallellhandeln utgör 20% av läkemedelsförsäljningen i Danmark, 10% i Sverige, Tyskland och England.
  • För mer om Parallellimport:
    https://www.eaepc.org
  • https://www.fass.se
  • https://lakemedelsverket.se