Kontaktuppgifter

Läkemedelshandlarnas kansli
Läkemedelshandlarna i Sverige AB, Box 190, 10123 Stockholm.

Besöksadress: Klarabergsviadukten 63
e-post: info@lakemedelshandlarna.se

Besök oss på
Klarabergsviadukten 63