Läkemedelshandlarna är branschföreningen för de parallellimporterade företagen i Sverige. Dess främsta uppgift är att skapa optimala förutsättningar för kostnadsbesparande och säker läkemedelsförsörjning genom parallellhandel på den svenska marknaden. Försäljningen av parallellimporterade läkemedel motsvarar ca 10% av värdet av den total läkemedelsförsäljningen.

VD för Läkemedelshandlarna är en nyinrättad tjänst och ett led i den långsiktiga ambition som LH har att skapa ökad kunskap hos myndigheter, politiker och lagstiftare.

Fredrik har lång erfarenhet från olika roller på läkemedelsmarknaden. Med bakgrund från MSD, Pharmacia, Pfizer, Apoteket AB, som entreprenör med egna apotek och i styrelsen för flera branschorganisationer, ska han nu leda arbetet i Läkemedelshandlarna.

”Vi är mycket glada att ha fått Fredrik ombord och ser anställningen som ett mycket viktigt led i vår långsiktiga ambition att skapa högre kunskap hos myndigheter, politiker och lagstiftare om parallellimport samt parallellhandelns vinster för samhället.” säger Erik B Pfeiffer, Styrelseordförande för Läkemedelshandlarna.

Fredrik tillträder tjänsten med omedelbar verkan och kommer successivt att engageras i alla relevanta forum där läkemedelsfrågor behandlas.

Kontakt:

Fredrik Skepp
Tel: +46 733 240 340
info@lakemedelshandlarna.se

Erik B. Pfeiffer
Tel: +45 232 552 90
ebp@paranova.dk