Frågor & Svar

Vad är parallellimport av läkemedel?

Priserna på receptbelagda läkemedel varierar mycket mellan EU:s medlemsländer. Själva idén med parallellimport är att importera godkända receptbelagda läkemedel från länder inom EU där priserna är lägre än i Sverige. I dag finns mer än 300 parallellimporterade läkemedel i landet och parallellhandeln står för runt 10 procent av läkemedelsmarknaden. Den legala grunden för parallellimport är Romfördragets målsättning om en inre marknad med fri rörlighet för varor och tjänster inom EU.

Varför är det bra att handla med läkemedel?

Parallellimporten av läkemedel fungerar som prispress. De senaste åren har den bidragit med besparingar på ca över en halv miljard kronor varje år. De pengar man sparar kommer svenska läkemedelskonsumenter till del genom att skapa förutsättningar för apoteken att erbjuda bättre tillgänglighet och ökad servicegrad. Dessutom har parallellimporten en handelsstimulerande påverkan och bidrar till en bättre fungerande marknad.

Kan man lita på att parallellimporterade läkemedel är lika bra som de läkemedel som kommer direkt från leverantören?

Ja, det handlar om samma läkemedel. Tillverkaren är densamma, den aktiva substansen är densamma och sammansättningen är likvärdig. Det som kan skilja sig åt är namnet på produkten, samt utseendet på själva förpackningen och tabletten.

Är parallellimporterade läkemedel samma sak som generika?

Nej. Generiska läkemedel är kopior på originalläkemedel som tillverkas när patentet har gått ut. Parallellimporterade läkemedel är samma läkemedel som det direktimporterade läkemedlet.

Finns det någon europeisk motsvarighet till Läkemedelshandlarna?

Ja. Läkemedelshandlarna är medlemmar i den europeiska organisationen Affordable Medicines Europe. https://affordablemedicines.eu

Hur ser Läkemedelshandlarna på problemen med förfalskade läkemedel?

Parallellhandel med läkemedel övervakas av Läkemedelsverket och är lika hårt kontrollerad som all annan läkemedelstillverkning och läkemedelshandel i Sverige.

Det europeiska direktivet om förfalskade läkemedel föreskriver obligatoriska, harmoniserade europeiska säkerhetsdetaljer på alla humana, receptbelagda läkemedelsförpackningar (med vissa riskbaserade undantag).

Dessa säkerhetsdetaljer ska bestå av ett för varje enskild förpackning unikt identitetsbegrepp kombinerat med säkerhetsförsegling. Informationen om säkerhetsdetaljerna ska lagras i en databas och verifiering av varje förpackning ska göras i samband med dispensering till kund/patient. Målet är att förhindra förfalskade läkemedel att nå patienterna via den legala distributionskedjan.

e-VIS (e-Verifikation i Sverige) är den svenska icke kommersiella förening som kommer att bygga upp och driva SMVS (Swedish Medicines Verification System). Medlemmar i föreningen är Läkemedelsindustriföreningen Service AB, Föreningen för Generiska Läkemedel och biosimilarer, Läkemedelshandlarna och Läkemedelsdistributörsföreningen.

Se www.e-vis.se

Hur bidrar parallellimporten till Sverige till apotekens lönsamhet?

”Den merintjäning som apoteken kan få från parallellimporterade läkemedel genom lägre inköpspriser än de priser som TLV har beslutat om har haft en stor betydelse för apotekens resultat. Utan denna intjäning skulle apoteken av allt att döma inte ha kunnat öka tillgängligheten på det sätt som skett.” (ur Apoteksföreningens Branschrapport 2018)

Leder parallellimport till brister på läkemedel?

En av de potentiella farhågorna med parallellhandel är att det kan uppkomma brister i länder där priserna är låga. Enligt studier av det tyska läkemedelsverket (BfArM) beror de brister som uppstår på läkemedelsmarknaden till 70% på tillverkningsproblem och 25% på otillräcklig tillverkningskapacitet. Detta trots att Tyskland är ett stort exportland. (BfArM annual report 2017-2018,p18-19)

Hur påverkas parallellhandeln av valutakursen?

Möjligheterna till parallellhandel påverkas av prisskillnader mellan EU-länderna, men också av valutakursfluktuationer.