Europa

Många av de frågor som är viktiga för Läkemedelshandlarna avgörs på europeisk nivå. Därför är Läkemedelshandlarna medlemmar i den europeiska samarbetsorganisationen EAEPC, European Association of Euro-Pharmaceutical Companies.

Vill du läsa mer om EAEPC:s verksamhet så gå in på deras hemsida: www.eaepc.org