Ny VD till Läkemedelshandlarna

Andreas Rosenlund har utsetts som ny VD för Läkemedelshandlarna. Andreas Rosenlund har över 20 års erfarenhet från apoteksbranschen och kommer senast från rollen som Kommunikationsdirektör på Kronans Apotek.

Andreas Rosenlund

Läkemedelshandlarna samlar de bolag som handlar med läkemedel inom EU/EES, och som har säljverksamhet i Sverige.

– Vi ser att parallellhandeln med läkemedel fyller viktiga funktioner genom att öka tillgängligheten till läkemedel, ge förbättrade marginaler till apoteken som i sin tur förbättrar apoteksservicen. Parallellhandeln bidrar till en generell prispress på läkemedel och konkurrens på läkemedelsområdet till gagn för regioner och andra betalare, säger Emil Backlund, styrelseordförande i Läkemedelshandlarna.

– Samtidigt innebär den förnärvarande svaga svenska kronan utmaningar för oss och andelen parallellt handlade läkemedel i Sverige har gått ned jämfört med föregående år från 11 till 8 procent perioden januari till juli. Det har också lett till att vi behöver se över hur vi som branschförening arbetar och organiserar oss.

Andreas Rosenlund påbörjade sin tjänst 1 september.

– Jag ser fram emot att leda Läkemedelshandlarnas fortsatta arbete. Utifrån ett samhällsperspektiv behöver handeln med läkemedel inom EU/EES underlättas. Idag ser vi en rad initiativ som snarare reser högre hinder för handeln och det kommer att innebära dyrare läkemedel, lägre marginaler för apoteken och att tillgängligheten på läkemedel påverkas. En stor fördel med parallellhandeln, utöver att skapa prispress, är att överskott på läkemedel i ett EES/EU-land kan överföras till ett annat land som har brist på just det läkemedlet, säger Andreas Rosenlund.

Fredrik Skepp är frånträdande VD på Läkemedelshandlarna och har lett organisationen de senaste fem åren. Han lämnar Läkemedelshandlarna sista september.

– Jag vill även tacka Fredrik Skepp för hans arbete för Läkemedelshandlarna. Han har gjort utmärkta insatser för oss, säger Emil Backlund.

För mer information kontakta:
Andreas Rosenlund, VD Läkemedelshandlarna, 070 359 10 58
andreas.rosenlund@lakemedelshandlarna.se

Läkemedelshandlarna avstyrker Beredskapsutredningens förslag med lagstadgade lagerhållningskrav för parallellhandlare

Förslagen är mycket långtgående, haltar i konsekvensanalysen och saknar i beskrivna delar lagstöd, vilket beskrivs i två av varandra oberoende juridiska analyser. Förslaget utgör en olaglig importrestriktion enligt artikel 34 i EUF-fördraget, är oproportionerligt och strider mot nuvarande EU kommissionens initiativ.

Läkemedelshandlarnas remissvar på delbetänkandet En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården, SOU 2021:19 (S2021/03085)

Inslag i Rapport 2021-08-23

#Parallelimport The literature shows that a reduction in trade costs within the European Union leads to more competition between EU ...businesses. This in turn may lead to more innovation and greater productivity and, ultimately, to higher levels of economic growth.

Last week, we celebrated our 25th Anniversary 🎂 with a panel discussion about the #internalmarket at @EU_EESC.

We had the pleasure to ...welcome @SenatoreMonti, who highlighted how #paralleltrade had been a pioneer in creating the 🇪🇺 single market.

Watch👉

Invited to the 25th anniversary of @AffordableMedEU, Mr Monti addressed these fears and the primary objective of the single market, ....
...https://t.co/SpAqDEqERI

On 21 June, we celebrated @AffordableMedEU 25th anniversary with a panel discussion on the #InternalMarket.

On the agenda, inspiring ...address from @SenatoreMonti on the importance of the EU #singlemarket and #competition.

@KasperErnest @EmilieProuzet @EU_Competition @EU_Growth

Load More...

Vad är parallelhandel?

Sverige missar läkemedelsbesparingar i vården

Dansk vård har sparat nästan 840 miljoner danska kronor tack vare priskonkurrens på läkemedelsmarknaden, visar en ny dansk studie som presenteras i Bryssel den 21 januari. Anledningen är att den prispressande parallellimporten utgör en dubbelt så stor andel av den totala läkemedelshandeln i Danmark som i Sverige.

Det danska exemplet visar att svensk vård kan spara många miljoner genom att underlätta för handeln och göra smartare upphandlingar.

LÄS HELA RAPPORTEN HÄR LÄS MER PÅ SVD-DEBATT HÄR

Läkemedelshandlarna
Vi bidrar till kostnadsbesparande och säker läkemedelsförsörjning genom parallellhandel för den svenska marknaden.

Parallellimporten av läkemedel från EU-länder till Sverige utgör ca 10% av läkemedelsmarknaden. Parallellimport skapar priskonkurrens på läkemedel där konkurrensen är låg. På så vis skapas kostnadsbesparingar, inom segmenten för patenterade originalläkemedel och för generiska läkemedel med låg konkurrens på marknaden.

Läkemedelshandlarna är en branschförening bestående av  medlemsföretag som tillsammans står för en stor majoritet av all parallellimport till Sverige. Föreningen bildades 1998 och har som målsättning att skapa optimala förutsättningar för kostnadsbesparande och säker läkemedelsförsörjning genom parallellhandel för den svenska marknaden.

För att nå våra målsättningar samarbetar vi aktivt med alla relevanta aktörer på den svenska läkemedelsmarknaden; bl.a. Läkemedelsverket, grossister, distributörer och apotek.

Samtliga medlemmar i Läkemedelshandlarna är försäkrade via LFF – Läkemedelsförsäkringen.

Parallellimport
Parallellimport är den legala processen att återsälja varor mellan länder, utan medgivande av tillverkaren. Varumärkesskyddslagstiftningen (IP) på den gemensamma marknaden (EES) förhindrar varumärkesägarna att motverka distributionen när de själva marknadsför varan på denna marknad.

Parallellimport av läkemedel inom EU uppkommer när originaltillverkaren eller den lokala licensinnehavaren prissatt sina läkemedel högre än på andra marknader inom unionen.

Parallellimport är den enda legala form av priskonkurrens under ett läkemedels patenttid.

Läkemedelspriserna förhandlas och sätts av varje lands hälsomyndighet och originaltillverkaren. Priserna för identiska produkter kan variera mellan länder. Parallellhandlarna köper produkter där de är billigast, ompackar och transporterar dem till den marknad där den är dyrare.

Detta förutsätter frihandel mellan länder, prisskillnader och att transport- och ompackningskostnader är låga i förhållande till varukostnaden och allt detta gäller för läkemedel inom EU/EES

Medlemmar i Läkemedelshandlarna

Andra leverantörsföreningar i läkemedelsbranschen
– Läkemedelsindustriföreningen, LIF
– Föreningen för generiska läkemedel, FGL

Läkemedelsgrossister
– Oriola
– Tamro

Andra organisationer med anknytning till läkemedelsbranschen
– Läkemedelsförsäkringsföreningen, LFF
– Läkemedelsverket
– Europeiska läkemedelsverket, EMA
– Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
– Sveriges Apoteksförening
– Socialstyrelsen
– Sveriges Kommuner och Landsting
– FASS
– European Association of Euro-Pharmaceutical Companies, EAEPC