SE VIDEO

Sverige missar läkemedelsbesparingar i vården

Dansk vård har sparat nästan 840 miljoner danska kronor tack vare priskonkurrens på läkemedelsmarknaden, visar en ny dansk studie som presenteras i Bryssel den 21 januari. Anledningen är att den prispressande parallellimporten utgör en dubbelt så stor andel av den totala läkemedelshandeln i Danmark som i Sverige.

Det danska exemplet visar att svensk vård kan spara många miljoner genom att underlätta för handeln och göra smartare upphandlingar.

LÄS HELA RAPPORTEN HÄR LÄS MER PÅ SVD-DEBATT HÄR

Läkemedelshandlarna
Vi bidrar till kostnadsbesparande och säker läkemedelsförsörjning genom parallellhandel för den svenska marknaden.

Parallellimporten av läkemedel från EU-länder till Sverige utgör ca 10% av läkemedelsmarknaden. Parallellimport skapar priskonkurrens på läkemedel där konkurrensen är låg. På så vis skapas kostnadsbesparingar, inom segmenten för patenterade originalläkemedel och för generiska läkemedel med låg konkurrens på marknaden.

Läkemedelshandlarna är en branschförening bestående av  medlemsföretag som tillsammans står för en stor majoritet av all parallellimport till Sverige. Föreningen bildades 1998 och har som målsättning att skapa optimala förutsättningar för kostnadsbesparande och säker läkemedelsförsörjning genom parallellhandel för den svenska marknaden.

För att nå våra målsättningar samarbetar vi aktivt med alla relevanta aktörer på den svenska läkemedelsmarknaden; bl.a. Läkemedelsverket, grossister, distributörer och apotek.

Samtliga medlemmar i Läkemedelshandlarna är försäkrade via LFF – Läkemedelsförsäkringen.

Läs mer om parallellimport

Parallellimport
Parallellimport är den legala processen att återsälja varor mellan länder, utan medgivande av tillverkaren. Varumärkesskyddslagstiftningen (IP) på den gemensamma marknaden (EES) förhindrar varumärkesägarna att motverka distributionen när de själva marknadsför varan på denna marknad.

Parallellimport av läkemedel inom EU uppkommer när originaltillverkaren eller den lokala licensinnehavaren prissatt sina läkemedel högre än på andra marknader inom unionen.

Parallellimport är den enda legala form av priskonkurrens under ett läkemedels patenttid.

Läkemedelspriserna förhandlas och sätts av varje lands hälsomyndighet och originaltillverkaren. Priserna för identiska produkter kan variera mellan länder. Parallellhandlarna köper produkter där de är billigast, ompackar och transporterar dem till den marknad där den är dyrare.

Detta förutsätter frihandel mellan länder, prisskillnader och att transport- och ompackningskostnader är låga i förhållande till varukostnaden och allt detta gäller för läkemedel inom EU/EES

Medlemmar i Läkemedelshandlarna

Andra leverantörsföreningar i läkemedelsbranschen
– Läkemedelsindustriföreningen, LIF
– Föreningen för generiska läkemedel, FGL

Läkemedelsgrossister
– Oriola
– Tamro

Andra organisationer med anknytning till läkemedelsbranschen
– Läkemedelsförsäkringsföreningen, LFF
– Läkemedelsverket
– Europeiska läkemedelsverket, EMA
– Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
– Sveriges Apoteksförening
– Socialstyrelsen
– Sveriges Kommuner och Landsting
– FASS
– European Association of Euro-Pharmaceutical Companies, EAEPC